Poniżej przedstawiamy materiały, które mogą okazać się bardzo wartościowe dla NGO

Publikacje dotyczące standardów, które zostały wypracowane w ramach realizacji projektu „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz współpracy i porozumienia”

Standardy antydyskryminacyjne:

Standardy w obszarze e-marketing:

Standardy komunikacyjne:

Standardy prawne:

Standardy CSR:

Standardy zrównoważonego rozwoju:

Standardy fundraising: