Logo konkursu Poznańskie Centrum Dla Rodziny

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”
realizuje na terenie Miasta Poznania projekt
pn. „Poznańskie Centrum Dla Rodziny”
finansowany z budżetu Miasta Poznania.

UWAGA! Z powodu wyczerpania się środków finansowych nabór ofert w konkursie zostaje wstrzymany.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, mających na celu działania zakładające:

 

 • zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz rodzin oraz integrujących i aktywizujących rodziny zamieszkałe w Poznaniu,
 • zwiększenie liczby działań oraz różnorodności działań w zakresie realizacji wspierania, rozwoju i promocji poznańskich rodzin,
 • wspieranie procesu realizacji inicjatyw prorodzinnych,
 • wsparcie działań wynikających z potrzeb danej społeczności,
 • promowanie inicjatyw prorodzinnych.

Projekty wspierane w ramach Mikrograntów muszą obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2021 roku  wynosi 105 000 zł. W Konkursie zostaną wybranych min. 42 najlepszych inicjatywy, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 2 500 zł.

Jedna organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna będzie mogła w ramach Konkursu Mikrograntów zrealizować dwie różne tematycznie inicjatywy.

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 20 października 2021 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 14 grudnia 2021 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych).

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie Witkac.pl

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

  • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
  • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
  • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
   W tytule e-maila proszę koniecznie podać
   Konsultacja Poznańskie Centrum Dla Rodziny
  • w biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00.

UWAGA! W związku ze szczególnymi środkami ostrożności związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, na wizytę w biurze należy umówić się telefonicznie pod nr. tel: 666 739 981.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Poznańskie Centrum Dla Rodziny (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty (PDF)
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej (PDF)
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej (PDF)
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków (PDF)
 6. Załącznik nr 5 – Zasady Rozliczania Mikrograntów (PDF)
 7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy NGO (PDF)
 8. Załącznik nr 6 – Wzór umowy GN (PDF)
 9. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY
 10. Porozumienie o powołaniu Grupy Nieformalnej (doc)

Pozostałe przydatne wzory dokumentów

 1. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 2. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 3. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (PDF)
 4. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (doc)

 

Grupy nieformalne mogą ubiegać się o objęcie patronatem działań przez Operatora Konkursu.

Decyzja o objęciu patronatem działań grupy nieformalnej zostanie podjęta na podstawie wypełnionego wniosku przez Lidera Grupy.

Wniosek o objęcie patronatem działań grupy nieformalnej

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ