Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy listę ofert, które otrzymały finansowanie w ramach Konkursu Regrantingowe Centrum Inicjatyw Osiedlowych.

Środki finansowe w ramach realizacji zadania są przeznaczone na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest wsparcie realizacji inicjatyw osiedlowych czyli działań realizowanych przez i na rzecz mieszkańców Osiedli Miasta Poznania (Osiedle Główna, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Wilda, Osiedle Zielony Dębiec, Osiedle Św. Łazarz, Osiedle Piątkowo oraz Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole), podjęte z ich inicjatywy i dotyczące tematów bezpośrednio z nimi związanych, realizowane przez organizację pozarządową lub grupę nieformalną, gdzie jest realizowany Program Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Poznania

 

Ze środków Rad Osiedli zrealizowano łącznie 89 inicjatyw oddolnych

mieszkańców Miasta Poznania!!!