Logo Poznańskich Dni Rodziny 2022

 

 

 

 

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”
realizuje na terenie Miasta Poznania projekt
pn. „Poznańskie Dni Rodziny 2022 – Regranting”
sfinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Nabór wniosków w Konkursie został zakończony!

Gratulujemy przyznanych Mikrograntów!

 

 

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, mające na celu działania zakładające:

 • wspieranie, aktywizację i integrację poznańskich rodzin poprzez mikrodotację na realizację zadań w ramach Poznańskich Dni Rodziny 2022 w terminie od 15.05 – 01.06.2022r.,
 • zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz rodzin oraz integrujących i aktywizujących rodziny zamieszkałe w Poznaniu,
 • zwiększenie liczby działań oraz różnorodności działań w zakresie realizacji wspierania, rozwoju i promocji poznańskich rodzin,
 • wspieranie procesu realizacji inicjatyw prorodzinnych poprzez mikrodotację oraz działania konsultacyjno-doradcze,
 • wspieranie działań wynikających z potrzeb danej społeczności,
 • promowanie inicjatyw prorodzinnych oraz Poznańskich Dni Rodziny 2022,
 • zwiększenie liczby wydarzeń prorodzinnych podczas Poznańskich Dni Rodziny 2022,
 • wsparcie mikrodotacją oraz działaniami konsultacyjno-doradczymi inicjatyw integrujących mieszkańców Miasta ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Ukrainek i Ukraińców przebywających w Poznaniu,
 • zwiększenie ilości działań integracji międzypokoleniowej,
 • zwiększenie ilości działań integracji z osobami z niepełnosprawnościami.

Projekty wspierane w ramach Mikrograntów muszą obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Główne działania w ramach realizowanych projektów muszą się odbywać podczas Poznańskich Dni Rodziny 2022 w okresie od 15.05.2022 r. do 1.06.2022 r.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2022 roku  wynosi 90 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych min. 30 najlepszych inicjatywy, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 3 000 zł.

Jedna organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna będzie mogła w ramach Konkursu Mikrograntów zrealizować jedną inicjatywę.

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 maja 2022 r. Realizacja Mikrograntów musi zostać zakończona do 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie Witkac.pl

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów – telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 we wtorki w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
  W tytule e-maila proszę koniecznie podać „
  Konsultacja Poznańskie Dni Rodziny 2022
 • w biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00.

UWAGA!

Termin wizyty w biurze należy uzgodnić telefonicznie pod nr. tel: 666 739 981.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Poznańskie Dni Rodziny 2022 – Regranting (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty (PDF)
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej (PDF)
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej (PDF)
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków (PDF)
 6. Załącznik nr 5 – Zasady Rozliczania Mikrograntów (PDF)
 7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy (PDF)
 8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY
 9. Porozumienie o powołaniu Grupy Nieformalnej (doc)

Pozostałe przydatne wzory dokumentów

 1. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 2. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 3. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (PDF)
 4. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (doc)

 

Grupy nieformalne mogą ubiegać się o objęcie patronatem działań przez Operatora Konkursu.

Decyzja o objęciu patronatem działań grupy nieformalnej zostanie podjęta na podstawie wypełnionego wniosku przez Lidera Grupy.

Wniosek o objęcie patronatem działań grupy nieformalnej

 

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu oraz podczas jego promocji.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ

#poznańwspiera #poznanskiednirodziny #pdr #czułypoznań