Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka

KRS: 0000572844

NIP: 7792434159

e-mail: ngo@dzialamyrazem.pl

Poniżej przedstawiamy zarząd Sieci „Działamy Razem”:

1. Karolina Krawczuk – Prezes Zarządu

Od 2010 roku związana z jednostkami samorządu województwa wielkopolskiego.

Od 2012 animuje wielkopolskie organizacje pozarządowe, a od 2015 r. w ramach Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Działamy Razem. Ponadto od 2012 roku realizuje projekty z zakresu szeroko rozumianej współpracy JST-NGO. Znajomość tematów związanych z NGO, ekonomią społeczną, partycypacją społeczną, w tym partycypacją Seniorów, animacją lokalną. Animatorka działań partycypacyjnych Seniorów. Współautorka programu edukacyjnego dla studentów dot. ekonomii społecznej.

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ukończone kursy i szkolenia (wybrane):
• wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy,
• Monitorowanie i rozliczanie projektów POKL
• Marketing dla podmiotów ekonomii społecznej
• Lider w NGO
• Zarządzanie zmianą
• OSL-Organizowanie Społeczności Lokalnej
• Jak zapewnić dostępność osobom o szczególnych potrzebach, realizując projekt społeczny?

Autorka i współautorka publikacji na tematy związane z przedsiębiorczością społeczną i aktywizowaniem społeczności lokalnych.

Kontakt: ngo@dzialamyrazem.pl

2. Wiesława Czerpińska – Wiceprezes Zarządu

Od 2012 r. zaangażowana w działalność organizacji społecznych. Od 2013 r. Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko.  Od tego roku aktywnie działa w sektorze NGO. Koordynator wielu projektów o tematyce związanej z wolontariatem oraz aktywizowaniem społeczności lokalnych. W Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” od początków jej powstania (jako członek założyciel).

Pozostałe kompetencje:
• wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych,
• organizator szeregu szkoleń i pokazów, również międzynarodowych,
• członek zespołów roboczych opracowujących projekty tworzenia partnerstw w różnych obszarach działalności NGO, oraz budowania sieci organizacji pozarządowych.
Ukończyła szkolenie OSL-Organizowanie Społeczności Lokalnej w 2018 r. oraz Mentor Społeczności Lokalnej w 2019 r.
Współautorka publikacji „Jak aktywizować społeczność lokalną. Przewodnik dla mieszkańców M. Poznania” – 2018 r.

Kontakt: ngo@dzialamyrazem.pl

3. Anna Hejducka – Członek Zarządu

Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce od 1997 r., przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Wojewódzkiego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej, inicjator powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej, które stowarzyszenie stworzyło w 2004 r. i nadal prowadzi. Z wykształcenia pedagog, andragog, terapeuta psychiatryczny. Inicjator i współtwórca klas integracyjnych i specjalnych w szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia i organizacji szkoleń oraz pełni funkcję pracownika socjalnego i pedagoga w Powiatowym Zespole ds. Orzekaniu o Niepełnosprawności. Swoją ogromną wiedzę oraz doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością wykorzystuje poprzez aktywne działanie, udzielając konsultacji i porad. Dzięki innowacyjności i aktywności organizuje wiele przedsięwzięć i imprez dla środowiska osób niepełnosprawnych. Współpracuje z wszystkimi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu rawickiego, współorganizując corocznie Powiatowy Dzień Integracji jak również zaangażowana jest we współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu wielkopolski i sąsiadujących województw. Chętnie dzieli się doświadczeniami i pomaga w organizacji i funkcjonowaniu licznych placówek i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i sportu. Za swoją działalność otrzymała odznaczenia i wyróżnienia m.in. Obywatel Wolontariusz i Zasłużony dla Powiatu Rawickiego.

Kontakt: ngo@dzialamyrazem.pl

4. Wiesława Kubaczewska – Skarbnik

Przedstawicielka Fundacji „Femina Project” – Przewodnicząca Rady Seniorów we Wronkach.

Przez wiele lat współpracowała z Radiem ESKA, następnie z Agencją Reklamy PR Polskiego Radia SA. Następnie zajmowała się organizacją konferencji, kongresów, szkoleń, eventów, doradztwem marketingowym. Posiada długoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE a także w realizacji projektów.

Kontakt: ngo@dzialamyrazem.pl

 

 

 

 

Członkowie zarządu Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” podczas Walnego Zebrania Członków dnia 31.05.2021 r. zostali wybrani na kolejną kadencję i będą pełnili swoje funkcje do połowy 2027 r. zgodnie ze statutem.