W tym miejscu będziemy prezentować publikacje, które powstały z inicjatywy mieszkańców Miasta Poznania w wyniku realizacji Mikrograntu, który otrzymał dofinansowanie w Konkursie Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2021. Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.


Dziki w mieście

Niniejsze opracowanie powstało w ramach inicjatywy pn. „Miasto nie jest domem dla dzikich zwierząt”. Celem działania było pobudzenie oraz ożywienie społeczności lokalnej wokół przygotowania programu edukacyjnego związanego z zachowaniem się w sytuacji spotkania dzikiego zwierzęcia w mieście.

KLIKNIJ W OBRAZEK

Publikacja Dziki w mieście


Sokoły w mieście

Niniejsze opracowanie powstało w ramach inicjatywy pn. „Działamy wspólnie na rzecz zwierząt w mieście”. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych miasta Poznania poprzez wspólną realizację działań edukacyjnych oraz stworzenie ogólnodostępnych materiałów.

KLIKNIJ W OBRAZEK

Okładka publikacji o sokołach w mieście. Rysunek komiksowy przedstawiający miasto i sokoła na pierwszym planie

Okładka publikacji Sokoły w mieście