Logo Akademii Aktywności Senioralnej. Para seniorów przy stoliku

 

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”
wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społecznych It’s Up To You
realizuje na terenie Miasta Poznania projekt
pn. „Akademia Aktywności Senioralnej 2022”
finansowany z budżetu Miasta Poznania

 

Konkurs został zakończony 15.12.2022 r.

 

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy Konkurs Mikrograntów na projekty zwiększające liczbę oraz różnorodność działań w zakresie:

 • realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych oraz integrujących i aktywizujących środowiska senioralne,
 • wspierania działań wynikających z potrzeb danej społeczności,
 • wspierania współdziałania mieszkańców, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wspierania aktywności społecznej Seniorek i Seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej), poprzez umożliwienie realizacji działań Grupom Nieformalnym (co najmniej 3 osoby w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora),
 • promocji inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.W Konkursie mogą wziąć udział Grupy Nieformalne (co najmniej 3 osóby w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) pod obligatoryjnym patronatem Operatora – Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2022 roku  wynosi 150 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych min. 75 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 2 000 zł.

Konkurs Mikrograntów w 2022 roku zakłada ogłoszenie trzech naborów wniosków:

 • I nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu sierpniu i wrześniu 2022 r., przeznaczonych zostanie 70 000 zł, tj. 35 mikrograntów do 2 000 zł każdy,
 • II nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu październik 2022 r., przeznaczonych zostanie 40 000 zł, tj. 20 mikrograntów do 2 000 zł każdy,
 • III nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 r., przeznaczonych zostanie 40 000 zł, tj. 20 mikrograntów do 2 000 zł każdy.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Mikrograntu:

 • I nabór – 15.08.2022 r. do 30.09.2022 r.
 • II nabór – 1.10.2022 r. do 31.10.2000r.
 • III nabór – 15.11.2022 r. do 15.12.2022 r.

Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych).

UWAGA!

W jednym naborze, jedna Grupa Nieformalna Seniorek i Seniorów będzie mogła złożyć TYLKO JEDNĄ ofertę.

Ta sama grupa Nieformalna będzie mogła złożyć wniosek w kolejnym naborze pod warunkiem złożenia sprawozdania z działań w poprzednim naborze.

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do III naboru wniosków konkursowych w systemie Witkac

Link do II naboru wniosków konkursowych w systemie Witkac – nabór został zakończony

Link do I naboru wniosków konkursowych w systemie Witkac – nabór został zakończony

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

  • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
  • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla Grup Nieformalnych – telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
  • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
   W tytule e-maila proszę koniecznie podać
   Konsultacja Akademia Aktywności Senioralnej 2022
  • w biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań we wtorki i czwartki w godz. od 12.00 do 16.00.

UWAGA! W związku ze szczególnymi środkami ostrożności związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, na wizytę w biurze należy umówić się telefonicznie pod nr. tel: 666 739 981. W tych samych dniach można skorzystać z usługi Senioralnego Asystenta Technicznego.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Akademia Aktywności Senioralnej 2022 (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty (PDF)
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej (PDF)
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej (PDF)
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków (PDF)
 6. Załącznik nr 5 – Zasady Rozliczania Mikrograntów (PDF)
 7. Porozumienie o powołaniu Grupy Nieformalnej (doc)
 8. Wzór umowy (PDF)
 9. Wzór sprawozdania
 10. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

Pozostałe przydatne wzory dokumentów

 1. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 2. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)

 

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ