Nabór wniosków w Konkursie w 2018 r. został zakończony!

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” i Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe” finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie zostanie wybranych 56 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości 5 000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 kwietnia 2018 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2018 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie WITKAC.PL

Lista ofert, które otrzymały dofinansowanie w 2018 roku

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna we wtorek w godzinach 9.00-12.00 oraz w czwartek 12.00-15.00.
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
 • w biurze projektu we wtorki w godz. 10.00 -13.00 i czwartki w godz. 12.00 – 15.00

potrzeby odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu.

Dokumenty Konkursowe:

 • Regulamin konkursu – plik PDF
 • Aneks do Regulaminu konkursu – plik PDF
 • Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty dla NGO i grup nieformalnych – plik PDF
 • Załącznik nr 2 – Karta Oceny Formalnej – plik PDF
 • Załącznik nr 3 – Karta Oceny Merytorycznej – plik PDF
 • Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków – plik PDF
 • Załącznik nr 5 – Wzór porozumienia wolontariackiego – plik PDF
  • karta aktywności wolontariusza – plik XLS
  • wzór opisu karty aktywności wolontariusza – plik PDF
 • Umowa dla NGO (wzór) – plik PDF
 • Umowa dla grupy nieformalnej (wzór) – plik PDF
 • Załącznik nr 1 do umowy – Zasady Rozliczania Mikrograntów – plik PDF
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY – plik PDF
 • Wzór porozumienia o powołaniu grupy nieformalnej wraz z deklaracjami członków – plik DOCX
 • Wzór opisu dokumentów finansowych – plik PDF
 • Wzór opisu dokumentów wkład własny osobowy – plik PDF
 • Wzór ewidencji przebiegu pojazdów – plik DOCX
 • Wzór oświadczenia o poniesieniu kosztów dojazdu – plik DOCX
 • Wzór polecenia wyjazdu i rozliczenia kosztów – plik XLS
 • Wzór oświadczenia końcowego do sprawozdania – plik PDF

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY – plik w wersji skompensowanej .zip