Prezentujemy publikacje, które powstały dzięki realizacji mikrograntów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Konkursu „Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2020”. Konkurs jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.


Przewodnik dla animatorów i animatorek w zakresie podejmowania działań ze społecznością lokalną został opracowany w ramach inicjatywy „Ja Animator – Zrobiłem i zrozumiałem”.  Celem działania było podniesienie aktywności mieszkańców oraz inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, rozwój kapitału społecznego i budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.

 

Życzymy miłej lektury!!!

Przewodnik w formacie PDF – KLIKNIJ W OBRAZEK