SIZ_logo_wersja-podstawowa_A4_72dpi_RGB (do Internetu i publikacji elektronicznych)   Stowarzyszenie Instytut Zachodni jest organizacją pozarządową aktywnie działającą już od 1975 r. Podstawowe obszary działalności to:

  • współpraca z Instytutem Zachodnim w Poznaniu
  • działalność edukacyjna skierowana do mieszkańców Wielkopolski
  • wsparcie sektora ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w Wielkopolsce

W ostatnich latach Stowarzyszenie Instytut Zachodni szczególnie dużą uwagę skupia na problematyce ekonomii społecznej i wsparcia III sektora, realizując projekty przeznaczone dla członków organizacji pozarządowych z Wielkopolski.

 equus  Fundacja Equus Eko

powstała w 2013 r. z inicjatywy pięciu osób zafascynowanych końmi – symbolem piękna, wolności, zdrowia i natury. Naszym głównym celem jest rozwój rekreacji konnej i szeroko pojętej kultury życia w zgodzie z naturą. Fundacja spod znaku EquusEko odwołuje się do naturalnych wartości oraz naturalnych i regionalnych produktów. Koń jest symbolicznym łącznikiem pomiędzy zindustrializowanym światem ludzi, a całym spektrum rzeczy i przestrzeni, które giną pod naporem pseudonowoczesnych technologii. Wszystkie nasze działania i projekty realizujemy w obecności koni.

 10429411_946576192059445_8943117961891154407_n Nawigator Pro – Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania

Fundacja działa od stycznia 2013 roku. Założyło ją czworo fundatorów – Małgorzata Kośmicka, Sławek Kośmicki, Ewa Gordziej – Niewczyk i Anna Nowak. Naszą pasją jest rozwijanie ludzi i tego, co w nich najlepsze. Jesteśmy trenerami biznesu, coachami, konsultantami.

Od samego początku działania Fundacja prowadzi Klub Menedżera. Raz na kwartał spotykamy się i pochylamy nad tematem ważnym dla zarządzania ludźmi i organizacją, zapraszamy osoby, które mają doświadczenie w danej dziedzinie i chcą się nim podzielić z resztą, moderujemy dyskusję. Dużą wartością spotkań Klubu jest wymiana doświadczeń. Chcemy się dzielić naszym doświadczeniem i wiedzą oraz dostarczać menedżerom inspiracji do rozwoju.

Fundacja zakończyła swoją działalność.

 Logo miejska  Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Powstało w 1992 roku. Zrzesza około 300 członków. W 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Podstawowym celem jego działalności jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Z inicjatywy SDiON w miejskogóreckiej szkole podstawowej powstały klasy integracyjne i klasa specjalna. Od grudnia 2004 r. stowarzyszenie prowadzi w Miejskiej Górce Warsztaty Terapii Zajęciowej, zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych z terenu powiatu rawickiego. Mieszczą się one w wyremontowanym i zaadaptowanym dla ich potrzeb budynku dawnej szkoły. Środki na działalność SDiON uzyskuje z PFRON, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Gminy Miejska Górka oraz od osób prywatnych.

 FiE_logo Fundacja Inicjatyw Europejskich

Fundacja Inicjatyw Europejskich powstała w 2008 roku jako odpowiedź na potrzeby zaangażowania społecznego w różne aspekty życia obywatelskiego.

Założyciele Fundacji to osoby aktywnie działające na rzecz projektów społecznych od kilkunastu lat. Zasoby Fundacji cechuje bogate doświadczenie kadry, która do tej pory była zaangażowana w organizację wydarzeń skierowanych do społeczności lokalnych. W 2011 roku Fundacja zrealizowała projekt pn: „Poznań w barwach prezydencji”, którego celem była promocja polskiej prezydencji (przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej). W 2014 r. Fundacja przeprowadziła szkolenia z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży i studentów. W 2015 roku zrealizowała projekt „Liga sprawiedliwych” poświęcony tematyce edukacji globalnej. W ramach projektu zaangażowane były cztery szkoły gimnazjalne z Wielkopolski. Fundacja także była zaangażowana w realizację projektu Nasz Orlik, który dał wiele radości i satysfakcji ze współpracy z animatorami z czterech województw.

FIE 2016 rok rozpoczęła również aktywnie – projektem tym razem skierowanym do seniorów pn. ”Seniorze, orientuj się!” poświęconym przeciwdziałaniu wykluczeniu finansowemu i technologicznemu seniorów.

Fundacja zakończyła swoją działalność.

 1000852_148796038652757_922883607_n Stowarzyszenie  Zielona Kohorta na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu

w swej działalności opiera się na najlepszych wielkopolskich tradycjach pracy organicznej – innowacyjności i gospodarności. Naszym celem jest kreowanie działań prowadzących do rozwoju nowoczesnego rolnictwa, popularyzacji ekologii, ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi, a także zachowanie krajobrazu wiejskiego. Inicjujemy ważne debaty publiczne.

Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą „Victoria”

działa od 2001 roku, wcześniej od 1990 roku było Stowarzyszeniem Zwykłym Niezrzeszonych Maltretowanych Kobiet i Dzieci.

Poprzez doradztwo życiowe ofiarom przemocy w rodzinie i środowisku pozarodzinnym przyczynia się do  poprawy ich sytuacji życiowej i materialnej . Podnosi świadomość prawną i obywatelską ofiar przemocy, osób niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych i osób marginalizowanych. Swoimi działaniami przyczynia się do odzyskania przez beneficjentów wiary we własne siły i wyposaża ich w narzędzia pozwalające poradzić sobie w przyszłości.

Krzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół