Konkurs RCIO 2024

wpis w: NGO, Sieć | 0

Informujemy, że dnia 22 marca 2024 roku o godz. 14.00 został ogłoszony nabór wniosków w ramach realizacji zadania Regrantingowe Centrum Inicjatyw Osiedlowych 2024.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest wsparcie realizacji inicjatyw osiedlowych czyli działań realizowanych przez i na rzecz mieszkańców Osiedli Miasta Poznania (Osiedle Główna, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Wilda, Osiedle Zielony Dębiec, Osiedle Św. Łazarz, Osiedle Piątkowo oraz Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole), podjęte z ich inicjatywy i dotyczące tematów bezpośrednio z nimi związanych, realizowane przez organizację pozarządową lub grupę nieformalną, gdzie Program Centrum Inicjatyw Lokalnych jest realizowany przez Sąsiedzkie Centra Inicjatyw Lokalnych 2022-2024.

W konkursie o środki będą mogły ubiegać się wielokrotnie podmioty, które zawarły z Miastem Poznań wieloletnią umowę na prowadzenie Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych lub grupy nieformalne dla których Patronem będą w/w podmioty.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową na stronie LINK