Organizacje, które przystąpiły do Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

FUNDACJA SERCE DLA SERCA
Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom „Lumen Caritatis”
Fundacja Granma

691843054 Dawid Stopierzyński

Udzielanie pomocy prawnej, organizacja spotkań konferencji

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im Augusta Cieszkowskiego
Fundacja ARTiFAKT
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych

501366718 fundacjafareon@wp.pl Sławomir Jacek Sugier – Prezes zarządu

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi
Stowarzyszenie ,,Dolina Noteci”
STOWARZYSZENIE”AKTYWNI DLA WSZYSTKICH”
STOWARZYSZENIE „ODNOWA RAZEM DLA GMINY
Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia”
Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej
Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek Miraż Wronki
Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej
Fundacja Razem lepiej

502 740 280 Marzena Springer,

organizowanie akcji na rzecz rodziny, szkolenia na temat zapobiegania przemocy

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Zielony Parsol”
Stowarzyszenie na rzecz Promocji Sportów Konnych Mustang-Rokosowo
Stowarzyszenie”Wygraj Siebie”
„Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej

502 492 540 k.janicka@vp.pl, Krystyna Janicka

Niezależna pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej, wystawy obrazów malarstwa T.Radowicz, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni, pomoc psychologiczna

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
Fundacja Dudzudziarz.eu Wielkopolskie Kapele Dudziarskie

602508472 Michał Umławski,

Folklor i dziedzictwo kulturowe, prowadzenie kapel dudziarskich, koncerty kapielii dudziarskiej

Stowarzyszenie „Wszyscy ludzie Dobrej Woli”
Stowarzyszenie Ziołowieś Pępowo
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Pile
Aeroklub Leszczyński
Fundacja Sportów Lotniczych „Młode Orły”
Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Powiatu Nowotomyskiego
STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO JAZDY POLSKIEJ I TRADYCJI SARMACKICH
Fundacja Art Fidelis
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych
Krzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą „Victoria”

Organizowanie oraz propagowanie inicjatyw i postaw służących przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, mężczyzn i dzieci. Prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar przemocy, osób wykluczonych społecznie i marginalizowanych w Domu Kultury na Os. Polan 100 w Poznaniu w ramach regularnych dyżurów.

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

tel. 785389586, equuseko@gmail.com, Wiesława Czerpińska

Podstawową/główną działalnością organizacji  jest rekreacyjna i bezpieczna jazda konna, propagowanie zdrowego stylu życia, ekologia, wolontariat, propagowanie jazdy konnej w stylu western

Co organizacja może zrobić odpłatnie dla członków Sieci [pod warunkiem prowadzenia działalności odpłatnej] ? może zorganizować zawody towarzyskie z udziałem koni, zorganizować pokaz z udziałem koni, przygotować i przeprowadzić szkolenie z udziałem koni, przygotować publikację, nakręcić film reklamowy itp.
Stowarzyszenie Jeżyczanie

512 990 745 Stanisław Gorzelańczyk

działalność na rzecz integracji seniorów, prowadzenie Jeżyckiego Klubu Seniora w Domu Tramwajarza w Poznaniu ul Słowackiego 19/21 działalność na rzecz mieszkańców Jeżyc, działalność promująca ruch obywatelski, ochrona środowiska itp., organizacja wczasów dla mieszkańców, wyjazdy jednodniowe pod „żagle” , organizacja zabaw integracyjnych,

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło pleszewskie
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Dziecięcych „Jeżyca”
Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa

tel. kom. 501065535 muzeumkrobia@gmail.com, Daria Andrzejewska tel. 691077226

Co jest podstawową/główną działalnością organizacji
Fundacja prowadzi Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Zwiedzić można tu Fabrykę Mebli z 1922 roku oraz stałą ekspozycję przedstawiającą folklor Biskupiański. Na terenie Muzeum znajduje się Stanica rowerowa, dawny warsztat ślusarski, ścieżka dendrologiczna, outdoor z ekspozycją rodzimych gatunków fauny, a także pracowania rękodzielnicza. Można tu m. in. spróbować swoich sił w lepieniu z gliny oraz szkliwieniu (pracowania zaopatrzona jest w piec ceramiczny). Fundacja prowadzi warsztaty i półkolonie dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych.
Oferta stała: Zwiedzanie Fabryki Mebli z 1922 roku oraz stałej ekspozycji prezentujacej folklor Biskupiański. Warsztaty rekodzielnicze, ceramiczne, zajęcia o tematyce ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Muzeum dysponuje pracownią rękodzielniczą wykorzystywaną również w celu organizacji spotkań oraz stanicę rowerową – z możliwością wynajęcia rowerów, czy przestrzeni wystawienniczej.
Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego”
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Gminny Klub Sportowy Rzgów
Fundacja na rzecz Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Losowych – „Razem”
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE

609-550-953, mbrudlo76@gmail.com, Marcin Brudło

Działalność sportowa i kulturalna, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie organizacji imprez sportowych

Miejski Klub Sportowy „Kangur” Nowy Tomyśl
Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie
Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek