Akademia Edukacji Ekologicznej 2022 logo

 

 

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”
realizuje na terenie Miasta Poznania projekt
pn. „Akademia Edukacji Ekologicznej 2022”
sfinansowany z budżetu Miasta Poznania.

 

 

Konkurs został zakończony 30.11.2022 r.

 

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty zwiększające liczbę oraz różnorodność działań w obszarze ekologii, działań ekologicznych, edukacji ekologicznej oraz rozwoju inicjatyw oddolnych. Projekty wspierane w ramach Konkursu Mikrograntów muszą obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego. W ramach Konkursu wspierane będą projekty, które zakładają:

 • zwiększenie liczby działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw edukacyjnych związanych z ekologią w Poznaniu;
 • wspieranie procesu realizacji inicjatyw ekologicznych;
 • wsparcie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców Poznania w zakresie inicjatyw ekologicznych;
 • promocję inicjatyw ekologicznych w Poznaniu.

Projekty wspierane w ramach Mikrograntów muszą obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2022 roku  wynosi 70 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych min. 14 najlepszych inicjatywy, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 5 000 zł. Minimalna kwoto mikrograntu o którą można wnioskować wynosi 3 000 zł.

Jedna organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna będzie mogła w ramach Konkursu Mikrograntów zrealizować jedną inicjatywę.

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 maja 2022 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2022 r.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa –  telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 w czwartki w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
  W tytule e-maila proszę koniecznie podać „Konsultacja Akademia Edukacji Ekologicznej 2022
 • biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań we wtorki i czwartki w godz. od 12.00 do 15.00.

UWAGA! Termin wizyty w biurze należy uzgodnić telefonicznie pod nr. tel: 666 739 981

Potrzeby odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu lub zdalnie.

Biuro projektu mieści się w przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań.

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie Witkac.pl

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów – telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 we wtorki w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
  W tytule e-maila proszę koniecznie podać „
  Konsultacja Poznańskie Dni Rodziny 2022
 • w biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00.

UWAGA!

Termin wizyty w biurze należy uzgodnić telefonicznie pod nr. tel: 666 739 981.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Akademia Edukacji Ekologicznej 2022 (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty (PDF)
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej (PDF)
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej (PDF)
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków (PDF)
 6. Załącznik nr 5 – Zasady Rozliczania Mikrograntów (PDF)
 7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy (PDF)
 8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY
 9. Porozumienie o powołaniu Grupy Nieformalnej (doc)

Pozostałe przydatne wzory dokumentów

 1. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 2. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 3. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (PDF)
 4. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (doc)

 

Grupy nieformalne mogą ubiegać się o objęcie patronatem działań przez Operatora Konkursu.

Decyzja o objęciu patronatem działań grupy nieformalnej zostanie podjęta na podstawie wypełnionego wniosku przez Lidera Grupy.

Wniosek o objęcie patronatem działań grupy nieformalnej

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu oraz podczas jego promocji.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ

#poznańwspiera #poznanskiednirodziny #pdr #czułypoznań