Poznańskie Dni Rodziny 2024 logo

Poznańskie Dni Rodziny 2024 – Regranting – Konkurs

wpis w: Inne, NGO | 0

Dnia 19 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00 rusza nabór wniosków w Konkursie Mikrograntów w ramach zadania Poznańskie Dni Rodziny 2024 – Regranting. Operatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You”.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów wynosi 75 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych min. 25 najlepszych inicjatywy, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 3 000 zł.

Główne działania w ramach realizowanych inicjatyw muszą się odbywać podczas Poznańskich Dni Rodziny 2024 w okresie od 18.05.2024 r. do 29.05.2024 r.

O finansowanie pomysłów na działania będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową na stronie LINK

Zadanie jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.