Aktualności

Ważny obowiązek!

|

Drogie Organizacje członkowskie! Z dniem 31 października 2021 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie tej ustawy nowelizującej rozszerzony... Więcej...

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Sieci

|

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”   Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się dnia 13.01.2022 r.  o godzinie 18:00, z wykorzystaniem... Więcej...

O Poznańskim Centrum Dla Rodziny

|

Poznańskie Centrum dla Rodziny To projekt realizowany przez Sieć “Działamy Razem”, który wsparcia organizacje pozarządowe oraz grup nieformalne na terenie Miasta Poznania, poprzez przydzielenie przynajmniej 42 mikrograntów w wysokości do 2500 na działania... Więcej...

Pierwsze oferty Konkursu PCDR z przyznanym finansowaniem!

|

W konkursie Mikrograntów Poznańskie Centrum Dla Rodziny przyznano pierwsze Mikrogranty na realizację działań związanych z rodziną rodzicielstwem i macierzyństwem oraz ochroną praw dziecka. Kolejne oferty są składane i oceniane. Gratulujemy!!! Lista przyznanych Mikrograntów Więcej...