Logo Akademii Aktywności Senioralnej 2021. Para seniorów przy stolikuWielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”
realizuje na terenie Miasta Poznania projekt
pn. „Akademia Aktywności Senioralnej 2021”
finansowany z budżetu Miasta Poznania

Szanowni Państwo!

Informujemy, że nabór wniosków w Konkursie Mikrograntów został wstrzymany zgodnie z punktem I.7 Regulaminu Konkursu.

O ewentualnym wznowieniu naboru wniosków niezwłocznie poinformujemy.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty zwiększające liczbę oraz różnorodność działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych oraz integrujących i aktywizujących środowiska senioralne, wspieranie działań wynikających z potrzeb danej społeczności, wspieranie współdziałania mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego, wspieranie aktywności społecznej Seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej), poprzez umożliwienie realizacji działań Grupom Nieformalnym (co najmniej 3 osób w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) oraz promocja inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.

W Konkursie mogą wziąć udział Grupy Nieformalne (co najmniej 3 osób w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) pod obligatoryjnym patronatem Operatora.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2021 roku  wynosi 42 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych min. 28 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 1 500 zł.  Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 15 grudnia 2021 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych).

Ogłoszenie konkursu – tekst

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

  • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
  • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
  • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
   W tytule e-maila proszę koniecznie podać
   Konsultacja Akademia Aktywności Senioralnej 2021
  • w biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00.

UWAGA! W związku ze szczególnymi środkami ostrożności związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, na wizytę w biurze należy umówić się telefonicznie pod nr. tel: 666 739 981.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Akademia Aktywności Senioralnej 2021 (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty (doc)
 3. Załącznik nr 2 – uproszczony formularz sprawozdania (doc)
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej (PDF)
 5. Załącznik nr 4 – Karta Oceny formalnej (PDF)
 6. Załącznik nr 5 – Regulamin Oceny Wniosków (PDF)
 7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy (PDF)
 8. Porozumienie o powołaniu Grupy Nieformalnej (doc)

Pozostałe przydatne wzory dokumentów

 1. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 2. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)

UWAGA BARDZO WAŻNE!!!

W wiadomości email prosimy o wyraźne zaznaczenie:

 1. W przypadku konsultacji wniosku w tytule e-maila prosimy podać „Konsultacja wniosku”
 2. W przypadku złożenia oferty drogą e-mail w tytule prosimy podać „Złożenie wniosku w konkursie”

 

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ