Aktualności: Sieć

TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KWILCZU 2017

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz  Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza zapraszają Państwa do udziału w Targach Organizacji Pozarządowych w Kwilczu, które odbędą się 2 września 2017 r. od godz. 13.00 do godz. 20.00 przed Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.

Zachęcamy wszystkie organizacje do przygotowania stoisk promocyjnych, które umożliwią zaprezentowanie swojej działalności, dorobku, projektów. Będzie to wspaniała okazja do integracji, promocji swoich działań, pozyskania wolontariuszy.

+ więcej

Walne zebranie 20.5.2017

Dnia 20.05.2017 r. odbyło się walne zebranie członków sieci „Działamy Razem”.

Uczestniczyło w nim 17 osób. Przedstawione sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostało przyjęte bez zarzutów. Ponadto obecni na spotkaniu członkowie przedstawili swoje pomysły na funkcjonowanie Sieci.

 

Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:

 • realizacja wizyt studyjnych w PES [Zl. BARKA] – 3, 35 uczestników
 • zrealizowano 3 projekty: Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz współpracy lokalnej, Działamy Razem – grant na dobry poznański start – Miasto Poznań, Oferta wspólna ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, Centrum Inicjatyw Lokalnych – niech o nas usłyszą. Działaniami objęto 80 osób
 • udzielono wsparcia i pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym – 115 h. Ze wsparcia skorzystało 15 organizacji
 • przeprowadzenie spotkań dotyczących realizacji inicjatyw oddolnych – 5, w których udział wzięło  30 osób
 • udział w spotkaniach doradczych przy tworzeniu GRSeniorów – 15 spotkań
 • udzielenie patronatów 3 organizacjom
 • utrzymywanie i bieżąca aktualizacja strony – 41 wpisów
 • newsletter – 28 wysyłek do 500 unikalnych odbiorców
 • badanie ankietowe dla JST – 1, 200 respondentów
 • zrealizowane szkolenia – 72 h, 55 uczestników
 • prowadzenie działań doradczych – 240 h, 30 NGO, 60 osób
 • Targi Organizacji Pozarządowych – 1, 8 wystawców, 40 uczestników, 8-10 tys. zwiedzających
 • opracowano i wydrukowano kalendarz na 2017

  Dokonano wybory organów władzy na okres kolejnej kadencji

Spotkanie ZR 18.2.17

W sobotę spotkaliśmy się z członkami Zespołu Roboczego. Tematem przewodnim było zbliżające się walne zebranie sieci, które zaplanowano na 20.05.2017 r.

 

Sesja fotograficzna – „CIL – niech o nas usłyszą”

Zwieńczeniem projektu, który realizowaliśmy – „Centrum Inicjatyw Lokalnych – niech o nas usłyszą” [dof. ze środków budżetowych M. Poznania]. jest kalendarz. Naszym założeniem było aby każdy realizator mikrograntu mógł znaleźć się na 1 kartce z tego kalendarza. Zaprosiliśmy więc naszych realizatorów do udziału w sesji zdjęciowej, która realizowana była w Studio Fotograficznym Formaty w Poznaniu.

Kalendarz już wkrótce Państwu rozdamy a jak na razie – kilka zdjęć z realizacji sesji.

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia,

aby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija

życzy

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”