Logo Sieci Działamy Razem

Ważny obowiązek!

wpis w: NGO, Sieć | 0

Drogie Organizacje członkowskie!

Z dniem 31 października 2021 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie tej ustawy nowelizującej rozszerzony został katalog podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Dotychczas obowiązek ten dotyczył tylko spółek (z wyjątkiem spółek partnerskich). Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek zgłoszenia informacji w CRBR rozszerzono na:

  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie,
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie,
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • fundacje,
  • trusty.

Zgodnie z ustawą nowelizującą, wymienione powyżej podmioty wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Niedopełnienie powyższych obowiązków w terminie wskazanym w ustawie podlega karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł (art. 153 ust. 1 ustawy).

PODSUMOWUJĄC: Każda NGO musi zgłosić cały Zarząd Stowarzyszenia/Fundacji (tj. wszystkie osoby pełniące funkcje w zarządzie organizacji)

Więcej informacji TUTAJ https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach