Logo konkursu Poznańskie Centrum Dla Rodziny

Poznańskie Centrum Dla Rodziny – Konkurs Mikrograntów

wpis w: Inne, NGO, Sieć | 0

Dnia 20 października 2021 r. o godz. 15.00 rusza nabór wniosków w Konkursie Mikrograntów pn. Poznańskie Centrum Dla Rodziny.

Zapraszamy organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW z terenu miasta Poznania lub działające na rzecz mieszkańców Poznania oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej do udziału w Konkursie Mikrograntów.

Oferty można składać na działania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, mających na celu działania zakładające:

  • zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz rodzin oraz integrujących i aktywizujących rodziny zamieszkałe w Poznaniu,
  • zwiększenie liczby działań oraz różnorodności działań w zakresie realizacji wspierania, rozwoju i promocji poznańskich rodzin,
  • wspieranie procesu realizacji inicjatyw prorodzinnych,
  • wsparcie działań wynikających z potrzeb danej społeczności,
  • promowanie inicjatyw prorodzinnych.

Projekty wspierane w ramach Mikrograntów muszą obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj:

https://dzialamyrazem.pl/konkurs-pcdr-2021/

Poznańskie Centrum Dla Rodziny jest finansowana ze środków budżetowych Miasta Poznania.