Aktualności: NGO

Zielona Góra – spotkanie informacyjne

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

6 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00

na spotkanie informacyjne dotyczące

Konkursu Mikrograntów pn. „Centrum Dla Rodziny”

realizowanego przez

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”

ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich + więcej

Wkrótce nabór

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli -Dzieciom realizuje na terenie całej Polski projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do składania ofert na realizację mikrograntów w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. + więcej

Mikrogranty-Stowarzyszenie Instytut Zachodni

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie FIO 2017 – Komponent Tematyczny w Priorytecie 1 na realizację regrantingu.

Projekt „Działamy Razem dla rozwoju lokalnego” to program wsparcia organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych na terenie Polski, które w terminie do 31.12.2017 r. pragną podjąć działania i inicjatywy na rzecz aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Projekt zakłada realizację kompleksowego programu edukacyjno -­ animacyjnego realizowanego dla lokalnych podmiotów zakończonego działaniem projektowym wspartym mikrodotacją. Wszyscy aplikujący o dotacje mogą liczyć na doradztwo ekspertów Stowarzyszenia Instytut Zachodni, Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom, którzy posiadają duże doświadczenie oraz zasoby merytoryczne w obszarze tematycznym oraz Lokalnych Partnerów w zakresie przygotowania wniosków, wypełniania formularzy, a po przyznaniu mikrograntu na wsparcie w jego realizacji oraz rozliczenia. Projekt jest wynikiem kilkunastu lat doświadczeń Oferentów w pracy dla i na rzecz społeczności lokalnej w tym na rzecz rodziny. Wykorzystuje najlepsze doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów o podobnej tematyce.
Więcej informacji już wkrótce!

Dzień Kobiet-stacja Bukownica

Chór Stacja Bukownica zaprasza z Okazji Dnia Kobiet na Koncert Operetkowy w niedzielę 12 marca b.r. godz.18.00 do sali rolnika w Bukownicy. W programie pieśni operetkowe i musicalowe. Wstęp wolny.OPERETKA PLAKAT Dzień Kobiet