Grafika z logo Sieci Działamy Razem dotycząca sprawozdania z działalności Sieci w 2020 r.

Walne Zebranie Sieci w 2021 r.

wpis w: NGO, Sieć | 0

Dnia 31.05.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”.

Na zebraniu podsumowano działalność Sieci w 2020 r., przedstawiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne oraz dokonano wyboru członków Zarządu Sieci na kolejną kadencję.

Podjęto również uchwałę w sprawie skreślenia organizacji członkowskich z listy członków w związku z zaleganiem w opłacaniu składek za okres co najmniej 1 roku i braku zainteresowania działaniami oraz uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.

Poniżej prezentacja z podsumowaniem działalności Sieci „Działamy Razem” w 2020 r. KLIKNIJ W OBRAZEK

Prezentacja Działalności Sieci w 2020 r.