Logo Akademii Aktywności Senioralnej. Para seniorów przy stoliku

Akademia Aktywności Senioralnej 2021

wpis w: Inne, NGO | 0

Jest na niezmiernie miło poinformować, że od 15 września 2021 r. dzięki dofinansowaniu ze środków budżetowych Miasta Poznania będziemy realizować zadanie pn. Akademia Aktywności Senioralnej 2021.

Zadanie to będzie polegało na ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, przeprowadzeniu naboru wniosków i udzieleniu przynajmniej 28 mikrograntów w wysokości do 1500 zł każdy.

Mikrogranty będą mogły być wykorzystane na działania zwiększające liczbę oraz różnorodność działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych oraz integrujących i aktywizujących środowiska senioralne, wspieranie działań wynikających z potrzeb danej społeczności, wspieranie współdziałania mieszkańców dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego, wspieranie aktywności społecznej Seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej), poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (co najmniej 3 osób w wieku 60 lat i więcej) Seniorów i Seniorek mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) oraz promocja inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.

Ogłoszenie konkursu Mikrograntów planowane jest na 5 października 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe znajdą się na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej Aktualnych Konkursów.