Publikacja UTW w Krobi

wpis w: Inne, NGO, Sieć | 0

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Priorytety aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym osób starszych”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi jest członkiem Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”. Organizacja rozpoczęła swoje działania niemal 20 lat temu a w swych działaniach skupia się na pracy dla i z seniorami, organizując i realizując różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne, integracyjne i rekreacyjne oraz  podejmuje działania związane z zapewnieniem zajęć w roku akademickim.

Publikacja w formacie PDF. KLIKNIJ W OBRAZEK

Priorytety aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym osób starszych