Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” to grupa organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego, która powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Członkowie Sieci korzystają z różnorodnych form wsparcia merytorycznego. Największą jednak zaletą jest możliwość wspólnej, coraz lepszej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Naszą misją jest wsparcie sektora pozarządowego w Wielkopolsce, przede wszystkim wspieramy organizacje z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys.