W połowie lutego 2015 roku zakończyły się prace ekspertów, dotyczące opracowania Wieloletnich programów współpracy międzysektorowej. Programy opracowano dla sektora przedsiębiorczości, turystyki, integracji społecznej i edukacji. Programy stanowią ciekawy materiał o charakterze edukacyjnym i mogą być wykorzystane zarówno przez nowotworzone jak i funkcjonujące partnerstwa. Dlatego też, zgodnie z jednym z celów projektu pn.: „Działamy razem – wielkopolskie organizacje na rzecz współpracy” w okresie maj – czerwiec, realizowane są seminaria poświęcone promocji partnerstwa lokalnego oraz zaprezentowaniu programów. Pierwsze z nich odbyło się w Pile, w dniu 22 maja i było skierowane do sektora turystycznego.  Dwa kolejne zostały zrealizowano w Wielkopolsce wschodniej w dniach 25 maja i 2 czerwca. Ich tematyka dotyczyła „Tworzenia i zarządzanie partnerstwami lokalnymi w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, integracji społecznej i Edukacji” . Wzięli w nich udział przedstawiciele wszystkich czterech sektorów. Gościem specjalnym był senator Ireneusz Niewiarowski, którym mówił o znaczeniu partnerstwa dla rozwoju społeczności lokalnych.  Dodatkowe atrakcję obejmowały zwiedzanie przez uczestników Parku Makiet Mikroskala w Koninie oraz Ekomuzeum w Krzykosach, które z sukcesem podejmują działania partnerstkie. W każdym seminarium wzięło udział 60 osób. Ostatnie z serii czterech spotkań odbędzie w Krzyżu Wielkopolskim.