Infografika dotycząca realizacji mikrograntu

Realizacja projektu

wpis w: Inne, NGO, Sieć | 0

Realizując projekt, bez względu na jego źródła finansowania należy pamiętać o tym, żeby był zgodny z ofertą jaka została przyjęta do realizacji i stanowi załącznik do umowy.

We wniosku o dofinansowanie opisaliście Państwo grupę odbiorców, wskazaliście miejsce realizacji projektu i zaplanowaliście budżet Waszego przedsięwzięcia. Do tego dochodzą jeszcze cele jakie sobie postawiliście i wynikające z tego rezultaty. Tym samym umówiliście się z Operatorem, że w ramach dotacji zrealizujecie projekt w pewnym kształcie i wskazanych granicach.

Realizując projekty należy weryfikować, czy to co się już projekcie zdarzyło lub dopiero jest zaplanowane jest zgodne z założeniami projektowymi. Warto sobie jako realizatorowi zadać kilka pytań, np.:
– czy dobrze została dobrana grupa docelowa?
– czy realizujemy założone cele?
– czy wydatki projektowe są zgodne z działaniami?
– czy zaplanowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia?

realizacja projektu