W ramach promocji w projekcie przewidziano wysyłkę newslettera oraz publikację artykułów poświęconych ekonomii społecznej i organizacjom zrzeszonym w sieci Działamy Razem. Artykuły będą publikowane na stronie www.dzialamyrazem.pl na bieżąco.