Logo konkursu Poznańskie Centrum Dla Rodziny

Pierwsze oferty Konkursu PCDR z przyznanym finansowaniem!

wpis w: Inne, NGO | 0

W konkursie Mikrograntów Poznańskie Centrum Dla Rodziny przyznano pierwsze Mikrogranty na realizację działań związanych z rodziną rodzicielstwem i macierzyństwem oraz ochroną praw dziecka.

Kolejne oferty są składane i oceniane.

Gratulujemy!!!

Lista przyznanych Mikrograntów