W ramach promocji wydarzeń i obiegu informacji wewnątrz sieci regularnie wysyłany jest newsletter. Prezentujemy w nim nie tylko bieżące działania projektowe i postępy prac poszczególnych zespołów roboczych, ale także sylwetki osób zaangażowanych w tworzenie sieci Działamy Razem. Chcemy, aby newsletter był praktycznym narzędziem wymiany informacji, źródłem wiedzy dla organizacji skupionych w sieci, a także ułatwiał orientację w licznych wydarzeniach prowadzonych w projekcie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapisania się do listy adresowej newslettera poprzez okno na stronie www.dzialamyrazem.pl