Grafika Konkursu CIL - Refrantingowe 2019

Nabór wniosków zawieszony!

wpis w: NGO | 0

UWAGA! Ponieważ wartość złożonych ofert w Konkursie Mikrograntów przekroczyła 150% alokacji środków zgodnie z punktem I.6. Regulaminu Konkursu CIL – Regrantingowe 2019, nabór wniosków zostaje wstrzymany.

Będzie możliwe wznowienie naboru wniosków w przypadku uwolnienia środków o czym niezwłocznie poinformujemy na stronie www.dzialamyrazem.pl w zakładce dotyczącej konkursu oraz na stronie www.poznan.pl/cil i www.facebook.com/PoznanCIL/