Infografika dotycząca logiki projektowej w projekcie CDR2

Na co należy zwrócić szczególną uwagę aplikując w konkursie Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Konkurs już ogłoszony😀, wpływają pierwsze wnioski (w wersji roboczej) do konsultacji. Bardzo się cieszymy bo świadczy to o potrzebie realizacji działań skierowanych do rodzin.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim na logikę projektu na związek przyczynowo skutkowy, który musi zostać dostrzeżony przez eksperta oceniającego projekt.
Pomysł może być fantastyczny (zdaniem autorów) ale jak nie znajdzie odbiorców to możemy mówić o porażce. Aby jej uniknąć należy w planowaniu projektowym zrobić 4 podstawowe kroki.

PROBLEM – zdefiniowany na podstawie analizy sytuacji w środowisku, w którym projekt będzie realizowany,
CELE – są odpowiedzią na konkretne problemy, które zostały wcześniej określone,
DZIAŁANIA – planujemy na podstawie problemów i celów, nigdy nie zaczynamy od zaplanowania tego co będziemy robić,
REZULTATY – to ostatni krok w planowaniu projektowym. Należy jasno i precyzyjnie wskazać: jakie zmiany nastąpią w wyniku realizacji projektu, co będzie materialnym efektem działań. Definiowaniu rezultatów poświęcony będzie kolejny wpis na naszej stronie, jest to niezmiernie ważny etap w planowaniu ponieważ rozliczając się z dotacji przedstawić należy nie tylko rozliczenie finansowe ale i merytoryczne, czyli udowodnić że założone na etapie planowania rezultaty zostały osiągnięte.

Logika projektowa - konkurs CDR2