Logo Centrum Dla Rodziny 2

Konkurs Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizując na terenie całego kraju projekt „Centrum Dla Rodziny 2”

finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ogłaszają Konkurs na realizację działań i inicjatyw

na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa (ogólnopolski – tematyczny) poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Polski, które w terminie do 30.09.2020 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Przejdź do Ogłoszenia Konkursu