Konkurs Akademia Edukacji Ekologicznej 2023

Konkurs AEE 2023

wpis w: Inne, NGO | 0

Nasz partner Fundacja Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You” ogłasza Konkurs pn. Akademia Edukacji Ekologicznej 2023.

Konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

W Konkursie będzie można uzyskać finansowanie na projekty zakładające następujące działania: edukację ekologiczną, ochronę i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych oraz działań mitygacyjnych na rzecz klimatu.

W ramach konkursu będzie można złożyć wniosek na realizację projektu w następujących obszarach tematycznych:

  1. Działania związane z edukacją ekologiczną (ochrona przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku) i działania mitygacyjne na rzecz klimatu,
  2. Działania związane z ochroną i odtwarzaniem siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania,
  3. Działania związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.

Projekty wspierane w ramach Konkursu muszą obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Więcej informacji o Konkursie i bezpośredni link do systemu Witkac.pl można uzyskać klikając TUTAJ