Logo Akademii Aktywności Senioralnej. Para seniorów przy stoliku

Konkurs AAS 2023 – II nabór ofert

wpis w: Inne, NGO | 0

Fundacja Inicjatyw Społecznych It’s Up To You

realizuje na terenie Miasta Poznania projekt pn. „Akademia Aktywności Senioralnej 2023”

finansowany z budżetu Miasta Poznania

 

W ramach realizowanego zadania dnia 03.11.2023 r. o godz. 15.00 został ogłoszony II nabór wniosków w Konkursie Mikrograntów na projekty zwiększające liczbę oraz różnorodność działań w zakresie:

  • zwiększenia liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych i aktywizujących środowiska senioralne;
  • wspierania działań wynikających z potrzeb danej społeczności;
  • wspierania współdziałania mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wspierania aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej) poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (co najmniej 3 osobowym) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora).
  • promocji inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.

W Konkursie mogą wziąć udział Grupy Nieformalne (co najmniej 3 osoby w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) pod obligatoryjnym patronatem Operatora – Fundacji Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You”.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2023 roku  wynosi 112 500 zł.

Zapraszamy w imieniu Fundacji Seniorki i Seniorów mieszkańców Miasta Poznania do składania ofert na inicjatywy!

Więcej informacji o Konkursie