Logo Sieci Działamy Razem

Informacja o składkach członkowskich 2019

wpis w: Sieć | 0

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Działamy Razem informuje o obowiązku opłacania składek członkowskich.

Uchwala się składkę członkowską w wysokości 50 zł rocznie, płatnych z góry w pierwszym kwartale każdego roku na konto bankowe Sieci.

Składka za rok 2019 należna jest od października 2019 r. oraz wysokości ¼ [12,50 zł] składki rocznej ustalonej za cały rok.

Składki należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia

 Nr konta:   91 1090 1476 0000 0001 3223 0606
Santander Bank Polska S.A. 4 O. w Poznaniu

 

Składki należy wpłacić w terminie do końca grudnia 2019 roku, za rok 2019. Do 31.03.2020 r. za rok 2020

tytuł wpłaty: składka za okres (…), nazwa organizacji (…)