Profil kompetencyjny  jest wynikiem zebranej wiedzy i doświadczenia ekspertów związanych z organizacjami pozarządowymi w różnych aspektach ich funkcjonowania. Przedstawiony w dalszej części dokumentu opis profesjonalnego fundraisera stanowi wypadkową perspektyw organizacji pozarządowych, darczyńców (biznesowych, instytucjonalnych i indywidualnych) oraz mediów. Celem opracowania jest zaprezentowanie osobom zajmującym się pozyskiwaniem środków finansowych optymalnego połączenia cech, postawy, wiedzy i umiejętności, które łącznie wpływają na profesjonalizm i skuteczność fundraisera.

Zachęcamy do lektury

„Profesjonalny fundraiser – Profil kompetencyjny osoby profesjonalnie zajmującej się pozyskiwaniem środków finansowych na działalność organizacji pozarządowej”

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jakim stopniu Twoje cechy i postawa, jak również wiedza i umiejętności wpisują się w profil idealnego fundraisera, zapraszamy Cię do udziału w badaniu.

Profil kompetencyjny fundraisera – NARZĘDZIE ON-LINE