Infografika dotycząca ewaluacji działań w projekcie

EWALUACJA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

wpis w: NGO, Sieć | 0

Kończąc realizację projektu zazwyczaj skupiamy się na bezpośrednich efektach dedykowanych wskazanej we wniosku grupie odbiorców, głównie dlatego że to właśnie z rezultatów organizacja lub grupa nieformalna jest rozliczana. Często pomijane jest w podsumowaniach działań ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, które obejmuje zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami projektu jak i samej organizacji, wiedzę i umiejętności oraz dodatkowe zasoby.

Jak w takim razie sprawdzić czy zarządzanie zespołem było zgodne z założeniami?

Warto sobie odpowiedzieć na kilka pytań tj.:

– kto faktycznie angażował się w realizację przedsięwzięcia i czy było to zgodne z założeniami?

– czy wszystkie osoby znały swoje role i przypisane im zadania, czy były zgodne z oczekiwaniami, umiejętnościami?

– czy i jak zespół był wspierany, a jeżeli nie to z jakiego powodu?

– czy wiedza i umiejętności członków zespołu były adekwatne do zaplanowanych działań?

W podobny sposób (metodą pytań i odpowiedzi) można się zastanowić czy dysponowanie środkami finansowymi (własnymi jak i grantodawcy czy sponsora) odbyło się zgodnie z planem, poniżej kilka przykładowych pytań:

– co stanowiło największy problem po stronie finansowej projektu?

– czy pieniądze zostały faktycznie wykorzystane na to co zostało zaplanowane w projekcie?

– ile realnie kosztował projekt?

– czy pojawiły się nieprzewidziane koszty?

– czy pojawiły się oszczędności, a jeżeli tak to na co zostały przeznaczone?

Podejście do ewaluacji jest wyrazem podejścia do projektu oraz zespołu osób zaangażowanych do jego realizacji.

Warto pamiętać, że wnioski z ewaluacji są dobrym materiałem do planowania i realizacji kolejnych przedsięwzięć.