Infografika przedstawiająca efekty realizacji projektu

Efekty realizacji projektu

wpis w: Inne, NGO | 0

Lato dobiega końca, większość projektów realizowanych w ramach Centrum dla Rodziny 2 została zrealizowana lub właśnie zbliża się ku końcowi.

Koniec projektu to więcej obowiązków związanych z jego rozliczeniem, zarówno tym finansowym jak i merytorycznym. Koniec projektu to także moment aby się zastanowić co z niego pozostanie w pamięci, jakie korzyści przyniósł grupie odbiorców oraz organizacji, grupie nieformalnej występującej jako realizator mikrograntu.

W każdej ofercie zadeklarowaliście Państwo, że osiągniecie pewne wskaźniki rezultatu, takie które są mierzalne, realne i możliwe do zweryfikowania. Warto jednak zastanowić się nad tym czy coś jeszcze się wydarzyło w trakcie realizacji projektu, coś pozytywnego ale i może coś negatywnego, coś czego nie udało się przewidzieć.

Zamykanie projektu to czas na refleksję, wyciąganie wniosków, planowanie przyszłych działań na bazie zdobytych doświadczeń.