Coaching wdrożeniowy, jaki oferujemy zainteresowanym organizacjom pozarządowym, pozwoli dostarczyć umiejętności pomagających w rozwijaniu organizacji poprzez wdrażanie standardów  oraz radzenia sobie z procesem zmiany i obszarami problematycznymi w działalności prowadzonej przez NGO oraz relacji NGO i JST. Podczas coachingu, każda organizacja będzie mogła poznać standardy powstałe, tak w trakcie trwania projektu, jak i te, które zostały przyjęte w ramach innych projektów. Ponadto pozwoli zestawić działania NGO z wyżej wspomnianymi standardami oraz wskaże ścieżki, którymi należy podążać, aby  wdrożyć ewentualne usprawnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 660 556 184.