Infografika przedstawiająca obowiązki Realizatorów mikrograntów po ich zakończeniu

CO PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU?

wpis w: NGO, Sieć | 0

Projekt się udał i widzimy, że grupa docelowa jaką były rodziny wymaga wsparcia lub chce kontynuacji podobnych działań. Co robić? Gdzie szukać wsparcia czyli możliwości finansowania działań?

W lokalnych samorządach (tych dużych i tych małych) funkcjonują rozwiązania prawne, które mogą to umożliwić i są to:

ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – jeżeli projekt był realizowany przez NGO (stowarzyszenie, fundację lub inny podmiot wskazany w ustawie o pożytku publicznym) to warto pomyśleć o tym aby ten obszar współpracy został zapisany w rocznym programie współpracy samorządu z organizacjami. W wielu samorządach rozpoczęły się coroczne konsultacje programów, organizacje zapraszane są do składania zadań priorytetowych na przyszły rok. Może warto wskazać w środowisku lokalnym, że temat RODZINY jest ważny i powinien pojawić się w ofercie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

INICJATYWA LOKALNA to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wnioski bezpośrednio składają mieszkańcy zgodnie z lokalnie przyjętymi zasadami, które co do zasady muszą być zgodne z art. 19 c ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

BUDŻET OBYWATELSKI lub partycypacyjny, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Procedura wygląda następująco:

* mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;

* propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;

* w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej.

Nie w każdej gminie jest budżet obywatelski więc warto się wcześniej dowiedzieć czy istnieje taka możliwość.