Akademia Edukacji Ekologicznej 2022 logo

Akademia Edukacji Ekologicznej 2022 – nabór wniosków

wpis w: Inne, NGO | 0

Dnia 29 kwietnia 2022 roku o godz. 15.00 rusza nabór wniosków w Konkursie Mikrograntów w ramach realizacji zadania Akademia Edukacji Ekologicznej. Zadanie jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów wynosi 70 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych min. 14 najlepszych inicjatywy, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 5 000 zł. Minimalna kwota mikrograntu o jaką można się ubiegać wynosi 3 000 zł.

Środki finansowe w ramach Konkursu Mikrograntów mogą być przeznaczone na działania zwiększające liczbę oraz różnorodność działań w obszarze ekologii, działań ekologicznych, edukacji ekologicznej oraz rozwoju inicjatyw oddolnych w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

O sfinansowanie pomysłów na działania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową na stronie LINK