Logo Akademii Aktywności Senioralnej. Para seniorów przy stoliku

Akademia Aktywności Senioralnej 2021 – podsumowanie

wpis w: Inne, NGO | 0

Czas Seniora w Poznaniu

Rok 2021, a właściwie jego IV (ostatni) kwartał to czas inicjowania i realizacji wartościowych działań podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Projekt pn. „Akademia Aktywności Senioralnej 2021” finansowany z budżetu Miasta Poznania to projekt wsparcia grup nieformalnych (co najmniej 3 osób w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) pod obligatoryjnym patronatem Operatora. 

Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem”, jako Operatorowi konkursu, szczególnie zależało na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu poczucia sprawczości i takich, które będą przyjazne Seniorom. 

Zaproszenie do aplikowania w konkursie „Akademia Aktywności Senioralnej 2021” adresowaliśmy do osób w wieku 60 lat i więcej Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu. Informacje o konkursie przekazaliśmy do organizacji społecznych pracujących z i dla Seniorów, instytucji publicznych, pracowników MOPR i różnych grup nieformalnych w wieku 60 lat i więcej. Czyli do tych, którzy podejmują inicjatywy służące aktywizacji i integracji osób starszych, tworzących sprzyjającą im przestrzeń publiczną, wzmacniających kondycję zdrowotną i aktywność ruchową, jak również zapobiegających marginalizacji czy wykluczeniu. Plon konkursu był nad wyraz obfity. Komisja konkursowa po szczegółowych analizach i dokonaniu oceny podjęła decyzję o sfinansowaniu 28 najwyżej ocenionych projektów. Chętnych było znacznie więcej.

Jakie działania zostały zrealizowane? Bardzo różne. Zaskakujący jest fakt, że inicjatywy były bardzo przemyślane i odpowiadały na realne potrzeby tej grupy wiekowej.  Część z nich miała charakter kulturotwórczy/eventowy. Były to aktywności, na udział w których Seniorów nie stać z powodu skromnych własnych środków finansowych. Duża część miała charakter zaspokajania potrzeb osób starszych, które może i powinny, ale nie są zaspokaja przez Państwo. Na przykład wsparcie osób z chorobą Parkinsona, czy z uro – chorobami.

Wśród zrealizowanych inicjatyw znalazły się takie jak:

 • Powstanie Sąsiedzkiego Klubu Książki
 • Spotkania z rękodziełem
 • Turniejowe spotkania brydżowe
 • Warsztaty manualne, spotkania bożonarodzeniowe, wigilia
 • Aranżacja nasadzeń 
 • Organizacja Koncertu muzycznego
 • Przeprowadzenie spektaklu „Legenda o rogalach świętomarcińskich”
 • Organizacja warsztatów, wyjść do teatru i/lub kina
 • Organizacja warsztatu w Manufakturze Czekolady
 • Zorganizowanie wycieczki do historycznie ciekawych miejsc
 • Zorganizowanie występu z okazji Dnia Seniora
 • Organizacja warsztatów z treningu pamięci seniorów oraz treningu terapii manualnej i arteterapii
 • Organizacja nauki gry w kręgle oraz zawodów kręglarskich
 • Zwiedzanie Niewidzialnej Ulicy oraz warsztaty kulinarne
 • Organizacja biesiady muzycznej
 • Senioralna biesiada muzyczna
 • Organizacja zajęć na basenie z instruktorem
 • Organizacja cyklu spotkań warsztatowych tańca terapeutycznego dla grupy seniorów z chorobą Parkinsona
 • Organizacja spotkania „Pasjonująca gwiazdka” wraz ze śpiewaniem kolęd
 • Organizacja lekcji języka włoskiego
 • Organizacja wykładu na temat NTM i warsztatu ćwiczenia mięśni dna miednicy
 • Warsztaty okolicznościowe [Katarzynki]
 • Organizacja wyjścia do miejsca kultury
 • Organizacja treningów pamięci
 • Organizacja wycieczki tramwajem
 • Organizacja spotkań nordick walking i qigong
 • Organizacja wyjść kulturalnych

Wszystkie działania zrealizowali samodzielnie Seniorzy – z niewielkim wsparciem Operatora – Sieci “Działamy Razem”. Cały konkurs spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Dlaczego warto organizować granty dla Seniorów? – obalamy mity. 

 • Zawsze musi być ten pierwszy raz!
  Informacje dotyczące różnych konkursów dla Seniorów są dostępne w internecie a wnioski aplikacyjne należy zazwyczaj wysyłać online i wymaga to pewnych umiejętności. Jednak z drugiej strony seniorzy, w coraz większym stopniu korzystają z komputera i internetu. Świat się zmienia, potwierdzają to również nasze doświadczenia, widać ogromny postęp w rozwijaniu tej kompetencji w środowisku osób 60+.  
 • Nie warto rezygnować z podejmowania prób aplikowania o środki, nawet jeśli jesteśmy w temacie nowicjuszami. 
 • Przy większości konkursów podane są numery telefonów do osób, które odpowiedzą na wszelkie pytania, rozwieją wątpliwości. Można także wysłać maila lub przyjść na spotkania informacyjne lub konsultacyjne.  
 • Zasady rozliczeń zazwyczaj są jasno i precyzyjnie opisane. 
 • “Kontrola” lub „wizyta monitorująca” ma na celu pomoc, by lepiej realizować projekt, a nie szukanie błędów i wyciągnięcie konsekwencji. 

Jedno jest pewne “Akademia Aktywności Senioralnej 2021” wywołała głębokie poruszenie na poznańskim rynku ofert działań dla osób starszych.