Zielona Góra – spotkanie informacyjne

wpis w: NGO | 0

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

6 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00

na spotkanie informacyjne dotyczące

Konkursu Mikrograntów pn. „Centrum Dla Rodziny”

realizowanego przez

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”

ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

  • Łączna pula środków w konkursie to 735 000 zł.
  • Jeden Mikrogrant nie może przekroczyć 5 000 zł.

W konkursie udział mogą wziąć organizacje pozarządowe (i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego) oraz grupy nieformalne (korzystające z patronatu organizacji pozarządowej).

Miejsce spotkania:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
ul. Dąbrowskiego 41d/3

(wejście od podwórza Urzędu Miasta lub od ul. Jeleniej)

Zgłoszenia:

tel. 533 316 283, e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org

www.owes.zgora.pl


Centrum Dla Rodziny