Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

wpis w: NGO | 0

Zaproszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących różnorodnych aspektów związanych z zarządzaniem aktywnością zawodową pracowników 50+ w przedsiębiorstwach, w tym w przedsiębiorstwach społecznych, które zatrudniają pracowników 50+.

Szkolenia będą realizowane w oparciu o wypracowany z partnerami: B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH oraz BILSP Balkan Institute for Labour and Social Policy produkt, który jest dostępny w postaci kompleksowego systemu zarządzania aktywnością pracowników 50+.

Model zawiera m.in. materiały szkoleniowe, procedurę organizacji Dni Zdrowia, filmy instruktażowe, audiobooki, warsztaty online, podręczniki dla trenerów, dla uczestników, prezentacje, broszury informacyjne, pakiety komunikacyjne, m.in. na temat obciążeń psychicznych w pracy, sposobów dbania o zdrowie, unikania chorób krążenia, zdrowego odżywiania się i stylu życia. Model dostępny jest na stronie www.siz.poznan.pl/produkty/

W ramach projektu „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+” oferujemy Państwu bezpłatne, dwudniowe szkolenia, które realizowane będą przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni oraz Analizy HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka.

Zakres tematyczny szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni obejmie takie moduły jak:

 • Prezentacja Modelu Zarządzania Zdrowiem w organizacji,
 • Omówienie wybranych narzędzi wspierających zarządzanie aktywnością zawodową pracowników i sposobu ich wykorzystania w bieżącej pracy organizacji,
 • Wykorzystanie metody projektów do skutecznego i efektywnego planowania i realizacji działań prozdrowotnych na rzecz organizacji i jej pracowników

Terminy szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni:

 • 13 i 14.04.2018 r.
 • 20 i 21.04.2018 r.
 • 11 i 12.05.2018 r.
 • 25 i 26.05.2018 r.
 • 29 i 30.06.2018 r.
 • 14 i 15.09.2018 r.
 • 21 i 22.09.2018 r.
 • 28 i 29.09.2018 r.
 • 05 i 06.10.2018 r.
 • 19 i 20.10.2018 r.

Zakres tematyczny szkoleń realizowanych przez Analizy HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka:

 • Omówienie rozwiązania i jego części składowych
 • Komunikacja w firmie jako jeden z ważnych czynników wpływających na zdrowie pracowników (motywację, mniejszy stres, kierowanie ludźmi)
 • Model pełnej ekspresji i jego zastosowanie (krytyka/pochwała)
 • Co to jest motywacja i jak motywować pracowników
 • Rozmowy z pracownikami
 • Prezentacja i analiza filmów instruktażowych dotyczących m.in. korygowania zachowania pracownika, egzekwowania zadań, poszukiwania rozwiązań, motywowania, docenienia, coachingu zdrowia, metody motywacji błyskawicznej
 • Praktyczny trening rozmów – symulacje + sesje informacji zwrotnych
 • Trening wybranych narzędzi pomocnych przy rozwiązywaniu problemów oraz wdrażaniu nowych rozwiązań w firmach
 • Podsumowanie warsztatu, pytania, wnioski

Terminy szkoleń realizowanych przez Analizy HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka:

 • 08 i 09.04.2018 r.
 • 17 i 18.04.2018 r.
 • 15 i 16.05.2018 r.
 • 11 i 12.05.2018 r.
 • 22 i 23.05.2018 r.
 • 05 i 06.06.2018 r.
 • 29 i 30.06.2018 r.
 • 14 i 15.09.2018 r.
 • 25 i 26.09.2018 r.
 • 09 i 10.10.2018 r.

Wszystkie szkolenia będą miały charakter warsztatowy i będą łączyły treści teoretyczne z praktycznymi.

Dla 40 firm chcących wdrożyć rozwiązanie dostępne będzie także bezpłatne doradztwo, które pozwoli na wdrożenie wybranych elementów modelu w organizacji.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracodawców oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, firmy szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu, Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), które zatrudniają osoby w wieku 50+.

Miejsce realizacji szkoleń: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie www.rokosowo.pl

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line.

Formularz rekrutacyjny na szkolenia SIZ

Formularz rekrutacyjny na szkolenia AHR

UWAGA

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Z jednego podmiotu/organizacji/firmy może wziąć udział kilka osób.