Zapraszamy do Klubu Menadżerek NGO!

wpis w: NGO | 0

Zapraszamy do udziału w projekcie „Klub Menadżerek NGO”. W jego rama
ch zakładamy wsparcie kobiet w dążeniu do obejmowania stanowisk menadżerskich w sektorze pozarządowym poprzez szkolenia e-learningowe i system job shadowing.

W pierwszej części projektu uczestniczki odbędą szkolenie e-learningowe w zakresie prawa, administracji i finansów w NGO, natomiast w części drugiej wezmą udział w systemie job shadowing, który zakłada krótkookresowe śledzenie pracy menadżerek NGO w celu zdobycia umiejętności potrzebnych do zajmowania kierowniczych stanowisk w III sektorze.

W końcowej fazie projektu odbędzie się jego ewaluacja, służąca wypracowaniu modelu aktywizacji kobiet na stanowskach menadżerskich w sektorze pozarządowym. Model zostanie wprowadzony w ramach standardów sieci Działamy Razem powołanej i prowadzonej przez Oferenta i będzie służył długofalowemu, systemowemu przełamywaniu stereotypów i przeciwdziałaniu zjawiskom dyskryminacyjnym potencjalnie mogącym występować w organizacjach należących do sieci.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt mailowy: i.mojta@siz.poznan.ploraz pod numerem telefonu 694 066 073.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat projektu. Odbędzie się ono 22 czerwca o godz. 12 w sali A w DS Jowita, ul. Zwierzyniecka 7. Zgłoszenia tutaj: http://goo.gl/forms/cvsFfJeFc3