Logo Sieci i Pozarządowego Poznania

Zainwestuj w siebie!!!

wpis w: Inne, NGO, Sieć | 0

 

Szanowni Państwo!

pod hasłem „Zainwestuj w siebie!” Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem” serdecznie zaprasza na cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych pn. „Kompetentni Liderzy poznańskich NGO”. Spotkania są finansowane ze środków budżetu Miasta Poznania.

Spotkania będą się odbywały zdalnie na platformie ZOOM w godzinach popołudniowych i  są bezpłatne.

Do udziału zapraszamy Liderki i Liderów poznańskich NGO oraz organizacji, które działają na terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców.

Proponujemy Państwu 3 ścieżki szkoleniowe. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w jednej wybranej ścieżce, dwóch lub we wszystkich trzech.

UWAGA! Liczba miejsc dla uczestników w poszczególnych ścieżkach szkoleniowo-warsztatowych jest ograniczona! Uczestnicy będą kwalifikowani do udziału według kolejności zgłoszeń.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM uczestnictwa.

Poniżej przedstawiamy ścieżki spotkań szkoleniowo-warsztatowy, trenerów i terminy spotkań. Pod każdym opisem ścieżki znajduje się link do formularza zgłoszeniowego.

Liderko, Liderze zainwestuj w siebie!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Pierwsza ścieżka szkoleniowaSTRES – Twój wróg czy przyjaciel?

Cykl 4 spotkania po 2 godz. plus 1 spotkanie 3 godz. (podsumowanie, dyskusja, uwagi).

Na spotkaniach zostaną poruszone tematy:
1. Co nas stresuje?
2. Jakie znaczenie dla skutków stresu ma nasze nastawienie?
3. Wskazówki jak budować swoją odporność na stres.
4. Inspiracje jak się zaprzyjaźnić ze stresem.

Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniach pod warunkiem uzyskania 75% frekwencji na spotkaniach.

Spotkania poprowadzi Małgorzata Kośmicka – trener, konsultant, coach.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu:
– strategia firm, obroniła pracę doktorską z tego obszaru w 2007 roku,
– rozwój osobisty,
– zarządzanie zmianą.

Małgorzata jest doktorem nauk ekonomicznych, ukończyła również MBA polsko – amerykański, jako najlepsza studentka na roku. Pierwsze studia, to Politechnika Poznańska, później Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym. Absolwentka Szkoły Coachingu Moderatora, Mistrzowskiej Szkoły Trenerów i Letniej Szkoły Trenerów. Przez 10 lat pracowała w koncernie niemieckim Roto Frank, dochodząc do stanowiska dyrektora sprzedaży. Zarządzała grupą przedstawicieli handlowych.

Spotkania będą realizowane za pomocą aplikacji ZOOM w następujących terminach:
03.11.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
10.11.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
17.11.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
24.11.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
01.12.2020 r. godz. 17:00 – 20:00

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Druga ścieżka szkoleniowaOSL – Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) – narzędzie wywołania zmiany społecznej.

Cykl 4 spotkania po 2 godz. plus 1 spotkanie 3 godz. (podsumowanie, dyskusja, uwagi).

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie:
– znał zasady, techniki, metody OSL,
– potrafił dostosowywać poszczególne narzędzia OSL do pracy z ludźmi,
– znał zasady pracy Z ludźmi a nie DLA ludzi,
– posiadał wiedzę z zakresu narzędzi osiowych i wspierających,
– wiedzę z zakresu budowania lokalnej współpracy,
– wiedzę z zakresu zadań i kompetencji instytucji i organizacji funkcjonujących w środowisku lokalnym;
– wiedzę dotyczącą społeczności lokalnej oraz czynników wpływających na jej rozwój oraz wiedzę związaną ze wstępnym rozpoznawaniem społeczności lokalnej.
Ponadto uczestnik w zakresie umiejętności zdobędzie/wzmocni:
– umiejętność pracy metody OSL,
– umiejętność budowania lokalnej współpracy,
– umiejętność wykorzystywania narzędzi OSL,
– umiejętność zastosowania różnych podejść do pracy ze społecznością lokalną,
– umiejętność zastosowania kroków w rozwoju społeczności lokalnej. .
W zakresie postaw uczestnik wzmocni/nabędzie:
– przekonanie ludzi w instytucjach funkcjonujących w środowisku do pracy na rzecz społeczności lokalnej.
– uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności za jakość życia w swoim środowisku lokalnym.
– uświadomienie uczestnikom zależności i wpływu na siebie różnych instytucji, organizacji i grup funkcjonujących w środowisku lokalnym.
– ukształtowanie postaw rozumiejących społeczność lokalną.

Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniach pod warunkiem uzyskania 75% frekwencji na spotkaniach.

Spotkania poprowadzi Magdalena Popłońska-Kowalska, ekspert ds. polityki społecznej, pedagog pracy socjalnej, superwizor animacji i współpracy środowiskowej. Ekspertka i trenerka CAL. W latach 1992 – 2008 pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Wykładowczyni w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

Spotkania będą realizowane za pomocą aplikacji ZOOM w następujących terminach:
05.11.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
12.11.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
19.11.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
26.11.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
03.12.2020 r. godz. 17:00 – 20:00

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Trzecia ścieżka szkoleniowaWzmacnianie kompetencji liderskich – przygotowanie Liderów poznańskich NGO do rozpoznania własnych zasobów osobistych, określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju (w nurcie psychologii pozytywnej- Seligman) i w kontekście zarządzania.

Cykl 3 spotkań po 2 godz.

Proponowany program wsparcia online przygotuje wolontariuszy/liderów NGO do rozpoznania własnych zasobów osobistych, określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju. Wsparcie będzie dotyczyło budowania kapitału psychologicznego (PsyCap : wg. Luthansa) – tj. wzmocnienia poczucia skuteczności, nadziei, optymizmu i odporności. Wsparcie skoncentruje się na wzmocnieniu cech przywódczych liderów NGO. Będzie miało merytoryczny, zindywidualizowany (smoocana) i inspirujący charakter.
Wsparcie będzie wymagało samodzielnej i indywidualnej pracy uczestnika projektu – praca z wideokuresem i książką pn. Pozytywna organizacja.
Uczestnicy otrzymają:
1.6 h wsparcia w kontakcie online z prowadzącą kurs Anną Agatą Nowak.
Spotkanie 1. Wprowadzenie do kursu.
Spotkanie 2. Po ok. miesiącu -followup/powtórka/motywowanie do budowania własnych zasobów
Spotkanie 3. Ćwiczenia w dzieleniu się doświadczeniami z zakresu wdrażania pozytywnych zachowań w organizacji.
2. Dostęp do wideokursu.
3. Książkę/kalendarz Pozytywna organizacja.

Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniach pod warunkiem uzyskania 75% frekwencji na spotkaniach.

Spotkania poprowadzi ANNA AGATA NOWAK – trenerka umiejętności miękkich, coach i konsultantka z 19-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych przydatnych w pracy. Laureatka konkursu na innowacje społeczne, autorka modelu pn. Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi. Współautorka podręcznika dla słuchaczy szkół policealnych Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? (TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON). Przeprowadziła ponad 2000 dni szkoleniowych. Autorka wideokursu „Pozytywna organizacja” dostępnego na stronie: Pozytywna-organizacja.edu.pl. oraz książki – kalendarza: „Pozytywna organizacja. Twoja organizacja”. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Stypendystka w grancie z Narodowego Centrum Nauki.
Ukończyła kurs I, II i III stopnia w zakresie analizy transakcyjnej zakończony międzynarodowym testem 101. Konsultantka merytoryczna w międzynarodowym projekcie dotyczącym zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50plus. Uczestniczka szkoleń i kursów doskonalenia umiejętności trenerskich. Ukończyła trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów Moderatora, a także Szkołę Coachingu prowadzoną przez firmę Moderator. Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Działaczka w organizacjach młodzieżowych w Polsce (ZHP, Towarzystwo Pomocy Młodzieży, Tawaczin) i za granicą – Scouting w UK, Szkocji, One World w Hiszpanii. Szkoliła wolontariuszy w ramach sieci Działamy Razem przy współpracy z SIZ, PISOP. Współpracuje z Urzędem Miasta Poznania – Poznań Biznes Partner.

Spotkania będą realizowane za pomocą aplikacji ZOOM w następujących terminach:
16.11.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
08.12.2020 r. godz. 17:00 – 19:00
15.12.2020 r. godz. 17:00 – 19:00

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Z organizatorem można się skontaktować pisząc na adres: ngo@dzialamyrazem.pl lub telefonicznie pod nr telefonów: 696565116 lub 666739981