Wielkopolska działa razem – rozmawialiśmy, jak realizować standardy współpracy

wpis w: NGO | 0

logo-kolor-01Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO to projekt realizowany wspólnie przez Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ostatnim etapie jego realizacji, na terenie Wielkopolski organizowane są spotkania informacyjno-upowszechniające dla wszystkich środowisk zainteresowanych tematem wdrażania Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, który stał się podstawą działań projektowych. Cztery z nich, w dniach 10 i 12 czerwca 2015 roku, poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Instytut Zachodni, którzy wcześniej brali udział w pracach zespołów standaryzacyjnych powołanych w kluczowych obszarach współpracy międzysektorowej. Spotkania dla przedstawicieli lokalnych samorządów oraz środowisk pozarządowych zorganizowano w Kępnie, Krobi, Lubaszu i Pile. Głównymi tematami poruszanymi podczas warsztatów były różne aspekty i formy współpracy pozafinansowej oraz sposoby integracji społeczności lokalnej.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie www.frnt.pl.