Walne zebranie 20.5.2017

wpis w: Sieć | 0

Dnia 20.05.2017 r. odbyło się walne zebranie członków sieci „Działamy Razem”.

Uczestniczyło w nim 17 osób. Przedstawione sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostało przyjęte bez zarzutów. Ponadto obecni na spotkaniu członkowie przedstawili swoje pomysły na funkcjonowanie Sieci.

 

Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:

 • realizacja wizyt studyjnych w PES [Zl. BARKA] – 3, 35 uczestników
 • zrealizowano 3 projekty: Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz współpracy lokalnej, Działamy Razem – grant na dobry poznański start – Miasto Poznań, Oferta wspólna ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, Centrum Inicjatyw Lokalnych – niech o nas usłyszą. Działaniami objęto 80 osób
 • udzielono wsparcia i pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym – 115 h. Ze wsparcia skorzystało 15 organizacji
 • przeprowadzenie spotkań dotyczących realizacji inicjatyw oddolnych – 5, w których udział wzięło  30 osób
 • udział w spotkaniach doradczych przy tworzeniu GRSeniorów – 15 spotkań
 • udzielenie patronatów 3 organizacjom
 • utrzymywanie i bieżąca aktualizacja strony – 41 wpisów
 • newsletter – 28 wysyłek do 500 unikalnych odbiorców
 • badanie ankietowe dla JST – 1, 200 respondentów
 • zrealizowane szkolenia – 72 h, 55 uczestników
 • prowadzenie działań doradczych – 240 h, 30 NGO, 60 osób
 • Targi Organizacji Pozarządowych – 1, 8 wystawców, 40 uczestników, 8-10 tys. zwiedzających
 • opracowano i wydrukowano kalendarz na 2017

  Dokonano wybory organów władzy na okres kolejnej kadencji