Harmonogram projektu

Czerwiec – lipiec 2015 Rekrutacja uczestniczek i mentorek do projektu
Lipiec – sierpień 2015 Szkolenie e-learningowe: zarządzanie NGO, prawo dla NGO, finanse w NGO (każda uczestniczka musi zaliczyć testy do końca sierpnia)
Sierpień – październik 2015 Odbycie przez uczestniczki staży w systemie job-shadowing w organizacjach z Wielkopolski (każda uczestniczka ma do odbycia staż w wymiarze 7 dni – pod rząd lub wybrane dni w trakcie trwania projektu)
Czerwiec  – październik 2015 Spotkania Klubu Menadżerek NGO

Pytania prosimy kierować na adres: i.mojta@siz.poznan.pl lub 694 066 073