Targi Organizacji Pozarządowych 11-12.06.2016 r. ROKOSOWO

wpis w: NGO | 0

11-12 czerwca 2016 r. w Rokosowie organizujemy Targi Organizacji Pozarządowych.
Odbędą się one podczas corocznej imprezy Konie i Powozy w Rokosowie
Już teraz zachęcamy wszystkie organizacje do zorganizowania w tym terminie stoisk promocyjnych.
TOP to znakomita okazja do poszerzenia bazy kontaktów, poznania zakresu działań innych organizacji i podmiotów ekonomii społecznej oraz zdobycia nowych informacji o pracy w NGO. Udział w Targach daje organizacjom pozarządowym możliwość wypromowania swojej działalności, pozyskania wolontariuszy oraz budowy wizerunku.
Podczas Targów możemy zorganizować wystawę prezentującą dorobek podmiotów ekonomii społecznej działających na danym obszarze. W ramach organizacji Targów zapewniamy stoisko oraz materiały informacyjne dla organizacji.

Kto pierwszy ten lepszy:), o możliwości zaprezentowania się decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA!!!!!!
W tym roku za udział w TOP pobieramy opłatę w wysokości 25 zł/organizację.

W tej cenie wystawcom zapewniamy:
– namiot
– stół, ławki
– powierzchnię wystawienniczą
– materiał promocyjny dla każdej NGO – publikację, w której mieścić się będą wszystkie NGO biorące udział w targach. Rozmiar A5 – 1 strona/ organizację.

Poniżej formularz zgłoszeniowy: